Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

      Co to jest?
INFORMACJA

Z dniem 01.01.2013 rozpoczęło działalność

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego

w Koninie

w skład Centrum wchodzi:

Zespół Szkół Medycznych

Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych

w Koninie

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr205, poz.1206) wprowadza zasadnicze zmiany w strukturze kształcenia ponadgimnazjalnegoo.  W nowej strukturze szkół ponadgimnazjalnych nie przewiduje się funkcjonowania szkół prowadzących kształcenia dla dorosłych, z wyjątkiem szkół policealnych, które oferują kształcenia zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Oferta szkół policealnych adresowana jest wyłącznie do osób posiadających wykształcenia średnie. Dla osób dorosłych nie posiadających wykształcenia średniego organizowane będą natomiast kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy kompetencji zawodowych, ukończenia których stanowić będzie podstawę do przystąpienia do egzaminu zawodowego.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1224
Wprowadzony przez: Ewa Łętowska-Gościmińska
Data opublikowania: 2015-02-09 23:58:23
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-02-10 18:11:12 Ewa Łętowska-Gościmińska
2015-02-10 18:05:15 Ewa Łętowska-Gościmińska
2015-02-10 18:03:51 Ewa Łętowska-Gościmińska
2015-02-10 18:01:00 Ewa Łętowska-Gościmińska
2015-02-10 17:58:55 Ewa Łętowska-Gościmińska
2015-02-10 17:58:40 Ewa Łętowska-Gościmińska
2015-02-10 17:58:23 Ewa Łętowska-Gościmińska
2015-02-10 17:37:56 Ewa Łętowska-Gościmińska
2015-02-10 17:36:48 Ewa Łętowska-Gościmińska
2015-02-10 17:36:02 Ewa Łętowska-Gościmińska
 
Pokaż starsze