Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

      Co to jest?
Nabór na stanowisko Referent/specjalista ds. księgowości i VAT

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

ul. Przemysłowa 4, 62-510 Konin

ogłasza nabór  na stanowisko

Referent/specjalista ds. księgowości i VAT

Wymagania:

 1. Doświadczenie w wykonywaniu ww. czynności.
 2. Wiedza i umiejętności stosowania przepisów ustawy o VAT i rachunkowości.
 3. Umiejętność sprawnego wykorzystania narzędzi informatycznych takich jak: Word, Excel
  i innych dedykowanych VAT.
 4. Doświadczenie w obliczaniu proporcji odliczeń podatku VAT i sporządzaniu tzw. rocznych korekt VAT od nabycia środków trwałych.
 5. Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.
 6. Wykształcenie wyższe lub średnie.

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

 1. Naliczanie i rozliczanie należnego podatku VAT.
 2. Naliczanie i rozliczanie naliczonego podatku VAT.
 3. Bieżąca analiza dokumentacji finansowej pod kątem rozliczeń VAT.
 4. Bieżące prowadzenie rejestrów VAT.
 5. Sporządzanie deklaracji  cząstkowej VAT.
 6. Dekretowanie dokumentacji finansowej.
 7. Wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego.
 8. Wystawianie faktur.
 9. Wstępna kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Kopie dyplomów.
 4. Referencje potwierdzające doświadczenie.

należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29.12.2016 r. w sekretariacie Centrum lub przesłać na adres e-mail:  sekretariat@medyk.konin.pl

(w tytule :  Referent do spraw księgowości i VAT)

Osoba do kontaktu:  Główny księgowy  -  tel. 063 242 42 15 wew. 26

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez  organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu lub odesłane kandydatom na ich życzenie.

Na dokumentach prosimy zamieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1277
Wprowadzony przez: Ewa Łętowska-Gościmińska
Data opublikowania: 2016-12-22 00:26:50
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-12-22 00:32:58 Ewa Łętowska-Gościmińska
Publikacja artykułu