Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Z dniem 01.01.2013 rozpoczęło działalność

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego

w Koninie

w skład Centrum wchodzi:

Zespół Szkół Medycznych

Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych

w Koninie

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr205, poz.1206) wprowadza zasadnicze zmiany w strukturze kształcenia ponadgimnazjalnegoo.  W nowej strukturze szkół ponadgimnazjalnych nie przewiduje się funkcjonowania szkół prowadzących kształcenia dla dorosłych, z wyjątkiem szkół policealnych, które oferują kształcenia zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Oferta szkół policealnych adresowana jest wyłącznie do osób posiadających wykształcenia średnie. Dla osób dorosłych nie posiadających wykształcenia średniego organizowane będą natomiast kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy kompetencji zawodowych, ukończenia których stanowić będzie podstawę do przystąpienia do egzaminu zawodowego.