Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

      Co to jest?

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

ul. Przemysłowa 4, 62-510 Konin

ogłasza nabór  na stanowisko

Referent/specjalista ds. księgowości i VAT

Z dniem 01.01.2013 rozpoczęło działalność

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego

w Koninie

w skład Centrum wchodzi:

Zespół Szkół Medycznych

Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych

w Koninie

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr205, poz.1206) wprowadza zasadnicze zmiany w strukturze kształcenia ponadgimnazjalnegoo.  W nowej strukturze szkół ponadgimnazjalnych nie przewiduje się funkcjonowania szkół prowadzących kształcenia dla dorosłych, z wyjątkiem szkół policealnych, które oferują kształcenia zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Oferta szkół policealnych adresowana jest wyłącznie do osób posiadających wykształcenia średnie. Dla osób dorosłych nie posiadających wykształcenia średniego organizowane będą natomiast kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy kompetencji zawodowych, ukończenia których stanowić będzie podstawę do przystąpienia do egzaminu zawodowego.

DYREKTOR

mgr Wojcech Szymczak


WICEDYREKTOR

mgr Ewa Wojskunowicz


KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
mgr Wojciech Grzegorzewski

  KIEROWNIK INTERNATU
mgr Ewa Łętowska-Gościmińska