Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

      Co to jest?

 Kontakt:

Jacek Andrzejewski,

adres e-mail: iod@medyk.konin.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

ul. Przemysłowa 4, 62-510 Konin

ogłasza nabór  na stanowisko

Referent/specjalista ds. księgowości i VAT

Z dniem 01.01.2013 rozpoczęło działalność

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego

w Koninie

w skład Centrum wchodzi:

Zespół Szkół Medycznych

Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych

w Koninie

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr205, poz.1206) wprowadza zasadnicze zmiany w strukturze kształcenia ponadgimnazjalnegoo.  W nowej strukturze szkół ponadgimnazjalnych nie przewiduje się funkcjonowania szkół prowadzących kształcenia dla dorosłych, z wyjątkiem szkół policealnych, które oferują kształcenia zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Oferta szkół policealnych adresowana jest wyłącznie do osób posiadających wykształcenia średnie. Dla osób dorosłych nie posiadających wykształcenia średniego organizowane będą natomiast kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy kompetencji zawodowych, ukończenia których stanowić będzie podstawę do przystąpienia do egzaminu zawodowego.

DYREKTOR

mgr Wojciech Szymczak

WICEDYREKTOR 
mgr Ewa Wojskunowicz

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
mgr Wojciech Grzegorzewski

  KIEROWNIK INTERNATU
mgr Ewa Łętowska-Gościmińska

KIEROWNIK KURSÓW ZAWODOWYCH
mgr Romualda Nawrocka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Kubacka

KIEROWNIK GOSPODARCZY
inż. Krzysztof Grochowski